Moduł Wspólnoty mieszkaniowe BazaN - naliczenia czynszowe oraz przesyłanie naliczeń do FK BazaN
 

Jako pierwszy moduł naszego programu dla zarządców wspólnot zawiera

 • ponad 40 sposobów naliczania (wg powierzchni mieszkalnej/całkowitej/użytkowej, wg liczby osób, wg wskazań urządzeń pomiarowych itd.), międzyinnymi:
 • dowolna liczba opłat w cenniku wspólnoty,
 • możliwość aktywacji/zawieszenia dowolnej opłaty na lokalu w dowolnym momencie,
 • naliczenia za dowolny okres, również niepełne miesiące oraz w przypadku, gdy w trakcie miesiąca zmienił się właściciel,
 • tabelaryczne przedstawienie naliczeń i dokonanych wpłat,
 • czynszowe wydruki naliczeń,
 • powiadomienia czynszowe,
 • załączniki do rachunków dla klientów zbiorowych (PKP, MZOK, gmina, itp.),
 • możliwość kopiowania danych do pakietów MS EXCEL i Open Office,
 • możliwość uruchomienia naliczania dla więcej niż jednej wspólnoty,
 • obsługa wysyłania zestawień naliczeń i powiedomień czynszowych do właścicieli przez e-mail.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.

Naliczenia czynszowe - dodatkowe informacje


W module Wspólnoty mieszkaniowe BazaN zdefiniowanych zostało ponad 40 sposobów, według których można naliczać opłaty dla poszczególnych lokali. Pozwala to w bardzo łatwy i szybki sposób definiować wymagane opłaty. Podstawowe rodzaje dostępnych sposobów naliczania opłat:
 

 • według liczby osób w lokalu,
 • według powierzchni użytkowej lokalu,
 • opłata ryczałtowa za ciepłą wodę (wymagana jest ilość m3 ryczałtu),
 • opłata ryczałtowa za zimną wodę (wymagana jest ilość m3 ryczałtu),
 • według wskazań ciepłomierza,
 • według wskazań wodomierza ciepłej wody,
 • według wskazań wodomierza zimnej wody,
 • strata CO,
 • strata CW,
 • strata ZW,
 • według udziału procentowego danego lokalu,
 • Zaliczka zużycia ciepłej wody,
 • Zaliczka zużycia zimnej wody,
 • Rozliczenie zaliczki zużycia ciepłej wody,
 • Rozliczenie zaliczki zużycia zimnej wody,
 • usługa jednostkowa,
 • według powierzchni całkowitej lokalu,
 • rozliczenie ciepłej wody z węzła,
 • rozliczenie zimnej wody z węzła,
 • ryczałt - inne,
 • zaliczka zużycia ciepła CO,
 • rozliczenie zaliczki zużycia ciepła CO,
 • według wskazań wodomierza CW - inne (np. ścieki),
 • według wskazań wodomierza ZW - inne (np. ścieki),
 • zaliczka zużycia ciepłej wody - inne (np. ścieki),
 • zaliczka zużycia zimnej wody - inne (np. ścieki),
 • rozliczenie zaliczki zużycia ciepłej wody - inne,
 • rozliczenie zaliczki zużycia zimnej wody - inne.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.


Tak rozbudowane sposoby naliczania opłat pozwalają na praktycznie dowolne naliczanie opłat. Poniżej przedstawione są szczegółowe dane na temat naliczanej opłaty (jedenej ze składowych opłaty całościowej).

 

Naliczanie lokali jest bardzo proste, ponieważ tworzone jest na tylko jednym ekranie. Do poprawnego naliczenia opłat wystarczy wybrać wspólnotę, okres, za który chcemy naliczyć opłaty oraz poszczególne opłaty (można również wybrać wszystkie, a system sam odpowiednio naliczy opłaty powiązane z danymi lokalmi). Na tym etapie naliczone usługi są naliczeniami tymczasowymi. Pozwala to użytkownikowi sprawdzić poprawnoś naliczeń, tzn. czy nie zostały pominięnte jakieś opłaty lub czy wprowadzone są odpowiednie dane wymagane w lokalach. Po sprawdzeniu użytkownik akceptuje naliczenie - akceptacja powoduje automatyczną widoczność wszystkich naliczeń w systemie finansowo-księgowym.

 

BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
Okno do naliczania opłat dla lokali wspólnoty.

 

 

W równie prosty sposób można przeglądać wykonane już naliczenia, które są podzielone w bardzo przejrzysty sposób. Wystarczy wybrać odpowiednią wspólnotę, aby otrzymać wszystkie naliczone okresy, naliczone w danym okresie lokale oraz wszystkie opłaty dla danego lokalu.
 

BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
Okno z przykładowymi naliczeniami dla wspólnoty.


 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

 • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
 • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
 • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?