Moduł Wspólnoty mieszkaniowe BazaN - zarządzanie strukturą organizacyjną wspólnot
 

Pierwszy moduł naszego programu dla zarządców wspólnot mieszkaniowych pozwala na

 • pełne odwzorowanie struktury zasobów wspólnoty,
 • pełną ewidencję lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków, pomieszczeń gospodarczych, dzierżaw (pożytków),
 • pełną ewidencję właścicieli oraz najemców i dzierżawców,
 • obsługę właścicieli zbiorowych (np. MZOK, PKP, ZBK, itp),
 • wydruk listy obecności.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie strukturą organizacyjną wspólnot - dodatkowe informacje
 

W celu jak najłatwiejszej pracy z systemem wprowadzony został odzwierciedlający rzeczywistość schemat orgaznizacyjny wspólnoty. W programie istnieje następujący podział logiczny:

 Wspólnota - jest najwyższym poziomem, który łączy całe zarządzane mienie w jedną całość. Do tych elementów zaliczamy:

 • budynki,
 • klatki,
 • lokale mieszkalne,
 • lokale użytkowe (sklepy, lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, itp.),
 • garaże,
 • pomieszczenia gospodarcze (piwnice, komórki znajdujące się na klatkach lub na zwenatrz budynków, itp.),


Ikona budynku w programie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Budynek - jeden lub więcej są częściami każdej wspólnoty. W systemie nie ma żadnych ograniczeń w zakresie liczby budynków należących do wspólnoty.


Ikona klatki w programie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Klatka - jest częstym elementem w budownictwie wielorodzinnym. W programie możliwe jest uwzględnienie podziału na klatki bądź pominięcie tego poziomu w przypadku, gdy jest tylko jedna - decyzja o tym jest jednak w pełni pozostawiona użytkownikowi.


Ikona lokalu mieszkalnego w programie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Lokal mieszkalny - jest najczęściej głównym zasobem wspólnoty. W programie położony został szczególny nacisk na zapewnienie możliwości pełniej ewidencji danych związanych z lokalami. Lokale mieszkalne mogą być przyłączone do wspólnoty w dowolnym miejscu - takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi na sprawną i łatwą ewidencję jej zasobów.


Ikona lokalu użytkowego w programie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Lokal użytkowy - całkiem odrębny typ lokalu, obejmujący takie powierzchnie jak sklep czy też inny lokal użytkowy przeznaczony pod działalność gospodarczą. Typ ten został wydzielony jako odrębny rodzaj lokalu w celu zapewnienia łatwiejszego poruszania się w zasobach wspólnoty. Podobnie jak lokale mieszkalne lokal użytkowy może być podpięty w dowolne miejsce we wspólnocie.


Ikona garażu w programie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Garaż - jest zasobem często spotykanym we wspólnocie. Uwzględniając istniejące potrzeby system zawiera również ten typ lokalu. Dzieki temu usprawnieniu po raz kolejny zwiększona została czytelność i jasność przeglądania danych.


Ikona pomieszczenia gospodarczego w programie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN Pomieszczenie gospodarcze - piwnice, komórki rowerowe oraz inne. Tego typu pomieszczenia również można wprowadzić do systemu jako odrębny rodzaj, jeśli tylko zachodzi konieczność ich ewidencji. Pozwoli to w łatwy sposób odróżnić je od pozostałych lokali wspólnoty.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.

 

 

 

Przykładowa struktura organizacyjna wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

Przykładowe okienka dotyczące podstawowych zasobów wspólnoty
 

BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
 


Szczegółowe dane dotyczące przykładowej wspólnoty mieszkaniowej.


BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Szczegółowe dane o wybranym budynku wspólnoty mieszkaniowej.

 BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Szczegółowe dane o wybranej klatce w danym budynku.
 

BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.


Szczegółowe dane na temat lokalu mieszkalnego (podstawowe dane administracyjne).
 
 

E-Kartoteka:
 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

 • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
 • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
 • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?