Asystent BazaN
 

Asytent BazaN jest opartą na nowym pomyśle nakładką dla systemu Wspólnoty Mieszkaniowe BazaN & FK BazaN. Jest dostępny zarówno w części administracyjnej systemu, jak i w części finansowo-księgowej. Asystent BazaN pełni rolę pomocnika podczas wprowadzania danych, naliczania opłat oraz pracy w FK BazaN. Główną zaletą tej nakładki jest to, że przy jej pomocy użytkownik bardzo szybko uczy się poprawnego korzystania z większości ważnych funkcji systemu BazaN.  

 • Asystent BazaN - Wspólnoty Miszkaniowe BazaN (część administracyjna)

  Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
  • Wprowadzanie lokali - podczas wprowadzania danych lokali wspólnoty Asystent BazaN prowadzi użytkownika krok po kroku. Podpowiada, jakie czynności powinny zostać wykonane w danym momencie oraz sprawdza, czy bieżąca czynność jest wykonana poprawnie. Opis szczegółowy... 
  • Wprowadzanie liczników - Asystent BazaN wyświetla ważne informacje na temat liczników w lokalach, a podczas wprowadzania nowych urządzeń pomiarowych przedstawia istotne podpowiedzi. Opis szczegółowy... 
  • Wprowadzanie odczytów i szacunków - Asystent BazaN prowadzi nowego użytkownika przez proces wprowadzania odczytów na licznikach oraz ustalania szacunkowego zużycia lokali, potrzebnego do obliczenia zaliczek za media. 
  • Naliczenia - Asystent BazaN sprawdza, czy zostały wprowadzone wszystkie dane, które są konieczne do naliczania opłat. Sprawdza cennik, klatki oraz lokale wraz z klientami/najemcami. Opis szczegółowy... 
  • Rozliczanie mediów - Asystent BazaN pomaga rownież użytkownikowi dokonywać wszelkich rozliczeń mediow - zarówno tych prostych - np. rozliczenie zaliczek, jak również bardziej złożonych - np. rozliczeń wody z węzła. 
    

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

 • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
 • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
 • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?