Moduł Finansowo-Księgowy BazaN

Drugi moduł naszego programu dla zarządców wspólnot mieszkaniowych to

 • pełna wymiana danych z modułem czynszowym,
 • wszystkie wymagane wydruki stanów kont w strukturze syntetyka/analityka/subkonto, bilansowanie roczne,
 • drukowanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek za zwłokę płatności,
 • drukowanie zaświadczeń dla Urzędu Skarbowego o funduszu remontowym,
 • automatyczne proporcjonalne rozliczanie kosztów wspólnych wg różnych kryteriów.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Moduł Finansowo-Księgowy BazaN - dodatkowe informacje
 

System FK BazaN umożliwia prowadzenie księgowości według Planu kont o strukturze syntetyka/analityka/subkonto.

System FK BazaN pozwala na dowolne dostosowanie Planu Kont księgowych do potrzeb księgowości każdej wspólnoty. Każda prowadzona wspolnota może mieć oczywiście indywidualny Plan Kont. Takie rozwiązanie jest zależne jedynie od przyjętych podczas zebrań zarządzanych wspólnot Planów Kont. W celu maksymalnego ułatwienia pracy z systemem FK podczas tworzenia nowej wspólnoty w Systemie Wspólnoty BazaN następuje automatyczne wygenerowanie domyślnego Planu Kont jej dedykowanego. Oparcie tego rozwiązania na wieloletnich doświadczeniach sprawia, że Użytkownik zazwyczaj nie musi już go modyfikować, choc oczywiście istnieje taka możliwość. Podobnie jest z dziennikami, które są tworzone automatycznie na cały rok księgowy. Wprowadzanie klientów, najemców oraz dzierżawców w Systemie Wspólnoty BazaN powoduje automatyczne tworzenie się dla każdego z nich kont analitycznych w Systemie FK BazaN. Takie rozwiązanie maksymalnie ułatwia i przyspiesza pracę z systemem. Powoduje też znaczącą redukcję błędów popełnianych przez Użytkownika.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych. BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Na wysokim poziomie stoi ergonomia pracy. System umożliwia bardzo proste i szybkie wprowadzanie dekretów do dzienników.System FK BazaN jest w pełni zintegrowany z Systemem Wspólnoty BazaN, co m.in. pozwala na tworzenie dekretów rozbitych dla wszystkich lub tylko dla części członków wspólnoty według różnych współczynników:

 • powierzchnia lokalu
 • liczba osób (zmienna w czasie)
 • zużycie zimnej wody
 • zużycie ciepłej wodyBazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
Generowane dane są oczywiście zależne od zadanych przez Użytkownika okresów.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.System pozwala sprawnie prowadzić i określać konta rozrachunkowe
oraz prowadzić pełne śledzenie rozliczenia faktur w czasie.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.


Posiada kilkanaście różnych rodzajów wydruków/zestawień, których zakres może być dowolnie określony m.in. zakresem dat, żądanych danych oraz innymi kryteriami.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.System pozwala w prosty sposób dowolnie definiować bilanse i zestawienia finansowe przy pomocy wzorów. Zapewnniamy oczywiście pełną pomoc w tworzeniu bilansów, co powoduje, że Użytkownik nie musi się obawiać, iż może sobie nie poradzić z pełną definicją wzorów bilansu.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych. BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Zdajemy sobie sprawę z tego, że tworzenie bilansów może być trudne, lecz z pewnością nie jest takim w systemie Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN. Próbką wsparcia technicznego, jakie dajemy naszym klientom, jest strona pomagająca na prostym przykładzie zrozumieć, jak łatwo tworzy się zestawienie finansowe.   

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

 • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
 • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
 • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?