Moduł Wspólnoty mieszkaniowe BazaN - zarządzanie mediami
 

 • pełna ewidencja urządzeń pomiarowych w lokalach oraz ich odczytów,
 • liczniki ciepła, wodomierze ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej oraz gazu,
 • naliczenia zarówno wg wskazań liczników, jak i zaliczkowo,
 • dla każdego z mediów dostępne są metody rozliczania wg liczników, wg szacunków, wg wezła - straty, usługa rozliczana usługą,
 • możliwość dwupoziomowej struktury węzłów, co pozwala na pełne modelowanie strat w skomplikowanych sieciach wodnych,
 • wydruki legalizacyjne urządzeń,
 • wydruki zużycia mediówBazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie mediami - dodatkowe informacje
 

System pozwala w bardzo prosty sposób prowadzić ewidencję urządzeń pomiarowych oraz odczytów tych urządzeń. W celu łatwej identyfikacji urządzenia na lokalu wprowadzone zostały kolory symbolizyjące różne urządzenia. Takie rozróżnienie pozwala użytkownikowi szybko zorientować się, z jakim rodzajem urządzenia ma w danej chwili do czynienia.BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych. Odczyt licznika


W systemie, poza standardowymi możliwościami dodawania / edycji danych związanych z urządzaniami pomiarowymi, wprowadzone zostały mechanizmy pozwalające na automatyzację najważniejszych operacji. Możemy do nich zaliczyć:

 • dodawanie nowych urządzeń do lokali,
 • wprowadzanie odczytów na urządzeniach pomiarowych.

 

Pierwsza operacja - "dodawanie nowego urządzenia pomiarowego" - jest wykonywana tylko na początku wprowadzania danych oraz przy wymianie urządzeń. Jest to czynność wykonywana rzadko, lecz ułatwia rozliczenia w przypadkach, gdy na lokalu jest kilka, np. 4 urządzenia pomiarowe. Automatyzacja pozwala na maksymalnie szybkie wprowadzenie urządzeń dla danego lokalu.
 

Druga operacja - "wprowadzanie odczytów na urządzeniach pomiarowych" - jest wykonywana znacznie częściej, w związku z czym, w celu zapewnienia maksimum komfortu pracy dla użytkownika, położono na nią szczególny nacisk. System sam przechodzi do kolejnych urządzeń oraz podpowiada użycie odpowiednich przycisków, co pozwala na bardzo łatwą i szybką obsługę z klawiatury.
 

BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
Okno do hurtowego wprowadzania odczytów dla lokalu


W prosty sposób można również wprowadzać szacunki na lokale na podstawie których wykonywane są naliczenia miesięczne dla lokali.
 

BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.
Okno do wprowadzania hurtowego szacunków dla lokali.


 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

 • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
 • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
 • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?