Aby pobrać demo, podaj swoje imię oraz adres emial, na który chcesz otrzymać link.

Iloma wspólnotami i lokalami zarządzasz ?

Liczba wspólnot:

Liczba lokali:

Imię i Nazwisko (*):

E-Mail (*):

Telefon(*):

Miejscowość(*):

Wypełnij również tę ankietę - nieobowiązkowe

Pobierasz demo programu BazaN...

 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w oprogramowaniu do zarządzania Twoimi wspólnotami?

 

 

Po obejrzeniu demo zamierzasz...

 

(*) - wyniki ankiety BazaN zobowiązuje się wykorzystać tylko i wyłącznie do celów przesłania oferty. 

W związku z wejściem rozporządzenia EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 zwanej powszechnie RODO podając dane osobowe w tym adres email decydujesz się dobrowolnie przekazać dane osobowe w celu przesłania infromacji o wersji demostracyjnej lub realizacji zamównienia. Usługi Informatyczne Eugeniusz Bazan przetwarza dane osobowe w zakresie pozwalającym na realizację przekazania informacji dotyczących wersji demonstracyjnej oferowanego oprogramowania oraz świadczenia usługi sprzedaży oprogramowania jak i udzielania wsparcia technicznego oraz posprzedażowego w formie ofert promocyjnych oraz przedłużenia pomocy technicznej. Jest on jedynym administratorem danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim oraz osoby trzecie nie mają dostępu do danych. 
 

 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

  • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?