Aby pobrać demo, podaj swoje imię oraz adres emial, na który chcesz otrzymać link.

Wypełnij również tę ankietę ... (*)

Pobierasz demo programu BazaN...

z ciekawości

ponieważ szukasz dobrego programu, który zaspokoi Twoje potrzeby

ponieważ szukasz taniego programu o dużych możliwościach

z innych przyczyn

Co jest dla Ciebie najważniejsze w oprogramoniu do zarządzania Twoimi wspólnotami?

spełnienie oczekiwań

dobre wsparcie techniczne i merytoryczne

niska cena

inne rzeczy - jakie?

Po obejrzeniu demo zamierzasz...

porównać program BazaN z innymi programami na rynku

prowadzić nadal czynsze i księgowość ręcznie w arkuszu kalkulacyjnym

prowadzić nadal czynsze i księgowość w obecnie posiadanym programie

dokonać zakupu, jeśli program będzie spełniał oczekiwania

Iloma nieruchomościami i powierzchniami zarządzasz ?

Liczba nieruchomości: około

    Liczba powierzchni: około

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Telefon(**):

Miejscowość:

(*) - wyniki ankiety BazaN zobowiązuje się wykorzystać tylko i wyłącznie do celów statystycznych

(*) - po 1-2 tygodniach nasza konsultantka poprosi Cię o krótką rozmowę o przetestowanym demo

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Nowość !

  • "Asystent BazaN" - jak szybko zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?